Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Lianne Dekker Fotografie persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking
hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
De AVG schrijft voor dat wij inzicht geven in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Lianne Dekker Fotografie zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

PERSOONSGEGEVENS

In het kader van de wet AVG moeten bedrijven vanaf 25 mei 2018 voldoen aan een aantal normen op het gebied van gegevensbewaring en –bescherming. Ook moeten bedrijven aangeven hoe ze met persoonsgevoelige informatie omgaan. Eventuele onnauwkeurigheden in deze tekst kunnen geen grond zijn voor enige juridische actie.

MIJN PRIVACY VERKLARING

22 mei 2018

Lianne Dekker Fotografie staat geregistreerd als eenmanszaak bij de Kamer van Koophandel onder nr 23088957 Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk met uw gegevens om. Ook de gegevens van uw relaties behandel ik met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De volgende gegevens worden opgeslagen: Voor- en achternaam; bedrijfsnaam; adres; postcode; woonplaats; telefoonnummers, email adressen.

Grondslagen en doelstellingen

De grondslagen waarop ik uw gegevens op sla zijn die van ‘uitvoering van een overeenkomst’ en van ‘Gerechtvaardigd Belang’. Uw gegevens worden op geslagen voor twee doelstellingen: het uitvoeren van uw opdrachten, en het laten zien van mijn werk

Vertrouwelijkheid

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden niet aan derden ter hand gesteld. De enige uitzondering hierop is dat ik uw gegevens geef aan een collega fotograaf die een opdracht voor u gaat doen omdat ik zelf verhinderd ben.

Opslag, bescherming en duur

Uw gegevens worden opgeslagen in mijn financiële administratie; in mijn email programma, en mijn agenda. De genoemde programma’s zijn beschermd met een password/username en mijn netwerk wordt beschermd door een firewall. Mijn website slaat alle gegevens op die u achterlaat op mijn contact formulier. Mijn website is beveiligd tegen inbreuk en hacking. Mijn telefoon synchroniseert met deze gegevens. Ook deze is beschermd met een code. Met enige regelmaat schoon ik mijn gegevens op. Gegevens van relaties met wie ik verder geen contact meer heb worden na 5 jaar verwijderd uit mijn systemen. Onderaan deze pagina vindt u links naar de Verwerkersovereenkomsten met de partijen wiens diensten ik gebruik.

Aansprakelijkheid

Ik, noch mijn bedrijf, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door gebruik van uw gegevens dat plaatsvind zonder mijn toestemming. Toestemming Iedereen die mijn contactformulier gebruikt, en/of een opdracht verleent, geeft aan dat ik zijn of haar gegevens mag op slaan op de manier hierboven aangegeven, en voor de doelstellingen hierboven aangegeven.

Portretrecht

Dit valt niet onder de privacy wetgeving maar nog steeds onder het portretrecht.

Inzage

U heeft ten alle tijden het recht om de gegevens op te vragen die ik van u heb opgeslagen, voor zover ze onder de wet AVG vallen.

VERWERKERSOVEREENKOMSTEN

Mijn facturering voer ik in Factuursturen.nl. Hier een link naar hun privacy policy.

Voor mijn website maak ik gebruik van Hostnet hier een link naar hun privacy policy.

De administratie wordt verzorgd door Botbijl en van der Meer hier een link naar hun privacy policy.

Lianne Dekker Fotografie
Aventurijn 198
3316LB Dordrecht
06-51469597